BIOGRAFIA 
Sirpa Hannele Heinonen (1965) on Kouvolassa asuva ja työskentelevä kuva- ja tekstiilitaiteilija, jonka erikoisalaa ovat tekstiilitaide sekä erilaiset kädentaitotekniikat ja niiden varioiminen. Heinonen valmistui muotoilijaksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta vuonna 2003. Osan tekstiilisuunnittelun opinnoista hän suoritti Liverpoolissa John Mooresin yliopiston taideosastolla. Heinonen valmistui kuvataiteilijaksi (YAMK) vuonna 2021. Hän opiskeli kuvataiteilijan ylemmän korkeakoulututkinnon Kankaanpään taidekoulussa (Satakunnan ammattikorkeakoulu) sekä kuvataidetta aiemmin mm. Limingan Taidekoulussa, Lapin yliopiston avoimessa yliopistossa sekä Laurean ammattikorkeakoulussa. Heinonen on myös askartelunohjaaja ja hänellä on pitkä työtausta mm. ohjaajana kädentaitoaineiden parissa vuosina 1985–2018. Heinonen kuuluu mm. Kouvolan taiteilijaseura KOUTA ry:hyn, Ornamo ry:hyn, Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:hyn, Taiteilijat O ry:hyn sekä Uuden tekstiilitaiteen yhdistys UUTE ry:hyn. Hän on pitänyt yksityisnäyttelyjä ja ollut mukana yhteisnäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Luonto ja materiaalit ovat Heinoselle tärkeitä inspiraation lähteitä ja toimivat teoksien lähtökohtina. Pohdiskeleva ja hidastempoinen tekeminen on hänelle hyvin tyydyttävää matkantekoa itseensä, kokemuksiin, tunteisiin sekä hiljaisuuteen. www.sirpahanneleheinonen.com
BIOGRAPHY
Sirpa Hannele Heinonen (1965) is a visual and textile artist living and working in Kouvola, specializing in textile art and various handicraft techniques and their variation. Heinonen graduated as a designer from Kymenlaakso University of Applied Sciences in 2003. He completed part of his textile design studies at the Department of Art at John Moores University in Liverpool. Heinonen graduated as a visual artist in 2021. He studied for a master's degree in Culture and Arts in Fine Arts at Kankaanpää School of Art, Satakunta University of Applied Sciences. Liminga School of Art, the Open University of the University of Lapland and Laurea University of Applied Sciences. Heinonen is also a crafting instructor and has a long work background, e.g. as an instructor in handicrafts from 1985 to 2018. Heinonen belongs to e.g. Kouvola Artists' Association KOUTA, Ornamo Art and Design Finland, The Finnish association of Textile Artists TEXO, Artists O, A Society of Artists (Finland) and Association of New Textile Art UUTE.  She has held solo exhibitions and participated in joint exhibitions in Finland and abroad. Nature and materials are important sources of inspiration for Heinonen and serve as starting points for her works. Contemplative and slow-paced doing is a very satisfying journey into self, experiences, emotions, and silence. www.sirpahanneleheinonen.com

You may also like

Back to Top