Luonto, materiaalit, mielikuvat, tekstuurit ja fragmentit ovat minulle tärkeitä inspiraation lähteitä. Tällä hetkellä minua puhuttelee lanka- ja tekstiilimateriaalit, vaneri, keramiikka ja puupiirrostekniikka. Yhdistelen teoksiini erilaisia materiaaleja sekä sattumalta löytyneitä aarteita. Teokseni ovat syntyneet monesti materiaalilöytöjen, pohdintojen, kokeilujen sekä sattumienkin myötä ja luoneet idean syntyneeseen lopputulokseen. Pidän myös asioista, joista löytyy erilaisia elementtejä katsottuna läheltä tai kaukaa.  Kehittelen teosaiheita pitkälti ajatuksissani, joskus myös piirtämällä viitteellisiä luonnoksia työskentelypäiväkirjaani sekä valokuvaamalla, lähinnä muistaakseni.
Haluan kokeilla, etsiä ja löytää. Katson ympäristöäni tietoisesti, alitajuisesti, hakien, löytäen visuaalisia ärsykkeitä teosteni työstämiseen. Pohdiskeleva ja hidastempoinen tekeminen on minulle hyvin tyydyttävää matkantekoa itseeni, kokemuksiin, tunteisiin sekä hiljaisuuteen. Ymmärtääkseni sisäistä maailmaani, annan taiteelle mahdollisuuden kertoa jotakin itsestäni.
Nature, materials, images, textures and fragments are important sources of inspiration for me. Currently I am interested in yarns and textile materials, plywood, ceramics and woodcut graphics. I combine different materials in my artwork as well as treasures found by chance. Many of my works have been created through material discovery, reflection, experimentation and coincidence, and have created an idea for the result. I also like things that have different elements when viewed from near or far. I develop work topics largely in my thoughts, sometimes also by drawing reference sketches in my work diary, and by photography, for the most part, I remember.
I want to try, search and find. I look at my surroundings consciously, subconsciously, searching, finding visual stimuli for my work. Thinking slowly and slowly is a very satisfying journey for myself, for experiences, for emotions, and for quiet. In order to understand my inner world, I give art an opportunity to tell something about myself.

You may also like

Back to Top